Faraheit servis
Faraheit servis - Profesionální návrh, servis  a montáž klimatizačních jednotek

Novinky

12. 01. 2017
NEZAPOMEŇTE NA VČASNÝ SERVIS VAŠÍ KLIMATIZE!!! SLEVA PROVEDENÍ SERVISU V ÚNORU 20 % SLEVA PROVEDENÍ SERVISU V BŘEZNU 10 %

 

 Servisní prohlídka zahrnuje:

-          Kontrolu těsnosti chladícího okruhu včetně doplnění chladiva
-          Kontrolu stavu vzduchových filtrů včetně vyčištění
-          Test funkce větrací jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů
-          Test funkce řídícího termostatu ve vztahu k požadovaných teplotním ukazatelům klimatizovaného prostoru
-          Kontrolu chassis rotačního kompresoru zvláště potom jeho usazení
-          Kontrolu funkce programu topení – chlazení
-          Test izolačního stavu vinutí statoru kompresoru
-          Měření teploty vystupujícího chlazeného (teplého) vzduchu do místnosti, kontrola výkonu celého zařízení
-          Dle diagnostické techniky zjištění hodnoty kondenzačního a sacího tlaku freonu
-          Desinfekci jednotky
-          Kontrolu čistoty vzduchem chlazeného kondenzátu, při zjištěném zanesení, jeho vyčištění
-          Vyčištění odtoku kondenzátu a kompletní provozní zkouška
Kvalitní a pravidelný servis spolu s odborně provedenou montáží je předpokladem pro bezproblémový chod zařízení.
Doporučená perioda opakování servisních prohlídek je vždy individuální podle toho kde a v jakých podmínkách je klimatizace namontována.
Když používáte klimatizaci pouze v režimu chlazení měla by být kontrola a čištění provedeno minimálně 1x ročně a to před chladící sezónou. Při celoročním provozu, tzn. že v létě chladíme a v zimě využíváme zařízení v režimu tepelného čerpadla, by měla být provedena servisní prohlídka zařízení alespoň 2x ročně. Pokud je ale Vaše klimatizace nainstalována v prašném prostředí, budete potřebovat provádět pravidelné servisní prohlídky častěji.
Zanedbání údržby zařízení
V případě zanedbání údržby klimatizace a vzduchotechniky dochází nejprve ke snižování účinnosti zařízení a tím i k zbytečné spotřebě energie.
Dále dochází k většímu opotřebení jednotlivých částí, čímž se snižuje jejich životnost a to vede k dřívější výměně – opravě.
Zanášení zařízení a usazování nečistot v místech, která jsou jen těžko dostupná.
Zanedbávání údržby má vliv i na naše zdraví, kdy vdechujeme neviditelné částice plísní a bakterií, které jsou usazeny v zařízení a vzduchovodech.
V případě, že se zařízení dlouho zanedbává, dochází k jeho úplnému poškození (odstavení) a je nutno provést rozsáhlejší opravy a případně i jeho kompletní rekonstrukci, která je finančně velmi nákladná. V některých případech se vyplatí pořídit nové zařízení. (např: v případě, kdy dojde k úniku chladiva a klimatizace je dále používána, jednotka nemá dostatek chladiva k ochlazování kompresoru ve venkovní jednotce, nevrací se olej  a to má  za následek zadření kompresoru. Výměna kompresoru a vyčištění chladícího okruhu je velmi nákladná, mnohdy nerentabilní oprava.)
 

 

02. 01. 2017
Kontrola těsnosti - povinnost pro všechny majitele klimatizací od 1.1.2017

Vážení zákazníci,

 

rádi bychom vás

upozornili, že od

1.1.2017 platí dle zákona

nové požadavky na

kontrolu těsnosti a

vedení záznamů. Jedná

se o všechna

klimatizační zařízení,

která mají minimálně 5

tun eq CO2. O tomto

zařízení musí být vedeny

záznamy (evidenční

kniha) už od 1.1.2017,

musí mít štítek podle

nařízení 2015/2068, s

hodnotou eq CO2 v

tunách a provedenou

kontrolu těsnosti

nejpozději do 31.12.2017.

Všechny tyto revize a

vystavení evidenčních

knih naše firma

samozřejmě provádí.

 

Za kontroly těsnosti

zodpovídá majitel

zařízení. Přepočet na eq

CO2 vám spočítáme na

počkání.

 

06. 04. 2015
Nová verze tepelného čerpadla Toshiba ESTIA HI POWER - až do -25 °C venkovní teploty

 Ideální pro rekontrukce objektů se stávajícími radiátory


     Dobrý den,
     
    Přichází nová verze tepelného čerpadla ESTIA HI POWER s teplotou výstupní vody až 60°C.
   
 
NOVÉ VÝHODY 

- provoz do -25°C venkovní teploty
- udržení jmenovitého výkonu až do -15°C 
- teplota výstupní vody až 60°C

Vhodné pro rekonstrukce objektů se stávajícími radiátory. 

Dostupné od listopadu 2014

Venkovní jednotky
1-fázové
HWS-P804HR-E (8kW)
HWS-P1104HR-E (11,2kW)


10. 01. 2012
Akční ceny na chladničky a mrazničky LIEBHERR

Podívejte se na naše akční zboží

http://www.faraheitservis.cz/akcni-nabidky/strana_2

20. 09. 2011
Nový katalog klimatizací Toshiba na rok 2011/2012

Podívejte se na nový katalog klimatizací Toshiba pro rok 2011/2012

 

files/file/RAS_2011_cz.pdf - Byty, rodinné domy, kanceláře - série RAS

files/file/RAV%202011_cz.pdf - Klimatizace pro speciální využití - série RAV

 

12. 04. 2011
Klimatizace a tepelná čerpadla PANASONIC

Od dubna roku 2011 nově v našem sortimentu klimatizace a tepelná čerpadla značky PANASONIC

Více na:

Tepelná čerpadla

http://www.faraheitservis.cz/tepelna-cerpadla/panasonic_9

Klimatizace

http://www.faraheitservis.cz/klimatizace/znacky/panasonic_5

 

 

23. 02. 2010
Povinnost vést revize klimatizačních zařízení

 

Vážení zákazníci,
Rádi bychom vás upozornili na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č.: 802/2006,které nařizuje pravidelné servisy klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (všechny typy chladiva v klimatizacích), které přesahují 3 kg chladící kapaliny. Revizi zařízení mohou provádět certifikované osoby, ke kterým naše firma samozřejmě patří.
Majitel zařízení je povinen vést evidenci formou evidenční knihy. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení s regulovanými látkami podle § 26 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obdobně to platí i pro provozovatele aplikací, které obsahují nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů dle nařízení Komise (ES) č. 842/2006 čl. 3 odst. 6.
Provozovatelé mají ze zákona povinnost uchovávat evidenční knihu pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let. Za porušení této povinnosti hrozí sankce až do výše 2 milionů Kč. Doporučujeme proto nechávat si stranou kopie všech jednotlivých listů evidenční knihy. Vzhledem k tomu, že kontroly se ze zákona provádí jednou ročně a servisních zásahů nebývá do roka mnoho, se nejedná o velkou administrativní zátěž a pořizování kopií se může velmi vyplatit.
V případě ztráty nebo zničení evidenční knihy je třeba ihned založit evidenční knihu novou a na začátek zřetelně uvést údaje o ztrátě předchozí evidenční knihy včetně data a příčiny této události a data o poslední provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že revizní technici jsou povinni vést evidenci, by neměl být problém tento údaj dohledat.
V případě živelné události, požáru nebo krádeže je nutné tuto skutečnost rovněž zdokumentovat. Pokud je tato skutečnost zdokumentována a z původní knihy jsou k dispozici kopie, je toto dostačujícím důkazem pro případ kontroly.
V případě ztráty evidenční knihy je tuto skutečnost opět nutno uvést v nové evidenční knize s podpisem odpovědné osoby (provozovatel, popř. statutární zástupce) a mít k dispozici kopie z původní evidenční knihy zařízení. Je také vhodné nechávat si kopie protokolů z případných kontrol ČIŽP, ve kterých je uvedeno, zda provozovatel v den kontroly předložil evidenční knihu zařízení. Takovým protokolem mohou být nahrazeny kopie evidenční knihy, pokud se i ty staly obětí živelné události nebo krádeže.
Více informací si můžete vyhledat na stránkách ministerstva životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/dotazy_chlazeni
15. 02. 2009
Tepelné čerpadlo TOSHIBA systém vzduch - voda. Na trhu od září 2009

Akční zboží

Lednice Libehrr T1700

Lednice Libehrr T1700

Lednice Libehrr T1700
Kombinovaná lednice Liebherr SBSes 6352

Kombinovaná lednice Liebherr SBSes 6352

SKes 3610+SGNes 2710. Volně stojící nerezová kombinace Side-by side
cena: 8218,-
více informací »
cena: 49900,-
více informací »
Kávovar BOSH TCA5401

Kávovar BOSH TCA5401

plněautomatický kávovar Příkon (W): 1400 Rozměry spotřebiče (mm): 340 x 260 x 450
Odvlhčovač vzduchu SINCLAIR CFO-20N

Odvlhčovač vzduchu SINCLAIR CFO-20N

Příkon 400 W Cirkulace vzduchu - 150 m3/h Rozměry šxvxh - 380x545x261,5 Hmotnost - 14 kg Hlučnost - 43 dB
cena: 11990,-
více informací »
cena: 6499,-
více informací »