Faraheit servis

Tepelná čerpadla - Daikin

Technologie tepelného čerpadla v nejlepší formě
Systém pro vytápění a chlazení Daikin Altherma je založen na technologii tepelného čerpadla a představuje flexibilní a cenově efektivní alternativu elektrokotlů nebo kotlů na fosilní paliva (na zemní plyn nebo uhlí), navíc s možností chlazení. Energetická účinnost, která k Althermě neodmyslitelně patří, z ní dělá ideální řešení pro snížení spotřeby energií a emisí C02.

 

Co je to tepelné čerpadlo

 

Tepelné čerpadlo získává energii o nízké teplotě z okolního prostředí a zvýší její teplotu pro účely vytápění. Účinnosti tepelných čerpadel se obvykle vyjadřují topným faktorem systému (značeno COP), který většinou bývá v rozmezí 3-5. Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3-5 kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlem jsou tudíž třikrát až pětkrát účinnější než elektrokotle nebo kotle na fosilní paliva a jsou víc než schopné vytápět celý dům i v nejhlubších zimních mrazech. Rostoucí popularitu těchto systémů vytápění demonstruje jejích ohromný rozmach a úspěšné nasazení v chladných klimatech Skandinávie.
Miliony tepelných čerpadel jsou každý rok instalovány po celé Evropě a jejich podíl na trhu se neustále zvětšuje díky rostoucímu povědomí o nesporných výhodách těchto systémů. Nedávné průzkumy prokazují, že jen během posledních pěti let se prodeje tepelných čerpadel zdvojnásobily.

 

Daikin: špička v technologii tepelných čerpadel
Pozoruhodná energetická účinnost Althermy pramení z unikátní kombinace vysoce účinného invertorem řízeného kompresoru Daikin a regulace s plovoucí nastavenou teplotou umožňující systému přesně sladit výkon se skutečnou topnou potřebou budovy. Navíc Altherma dokáže maximalizovat komfort a dále snížit spotřebu energie díky své schopnosti přesně regulovat teplotu topného tělesa na optimální úroveň.

 

Revoluce založená na silných tradicích
Společnost Daikin má více než 40 let zkušeností s výrobou tepelných čerpadel, kterých vyrábí přes 1 milion kusů ročně jak pro rezidenční, tak i pro komerční aplikace. Celý systém se vyrábí výhradně ve špičkových továrnách Daikin, včetně nejdůležitější části tohoto systému - venkovní jednotky s kompresorem. Daikin si vyrábí vlastní kompresory pro veškeré své výrobky, z nichž zhruba 80% je užíváno právě v tepelných čerpadlech. Z těchto zkušeností vyplývá výrazná technologická převaha společnosti Daikin, což jí umožňuje udržovat si tradiční vedoucí pozici na trhu a aplikovat nejmodernější technologie do pokrokového systému Altherma.

 

Nízkoteplotní vytápění - kombinace výhod
Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 55 0 C nebo i méně dokázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací.

 

Optimalizované požití energie tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla jsou přirozeně „čistá" a spolehlivá zařízení a tradičně využívají technologii „voda-voda" nebo „vzduch-vzduch". Systém „vzduch-voda" Althermy však představuje to nejlepší z obou technologií spojující snadnou dostupnost vzduchu jako zdroje tepla, nízké pořizovací náklady, bezemisní provoz, snadnou instalaci a údržbu spolu s komfortem vodní otopné soustavy.

 

Energie ze vzduchu = energie zdarma
Zdroji tepla pro nízkoteplotní otopné soustavy mohou být kotle na fosilní paliva nebo elektřina. Altherma jako alternativa k těmto „tradičním" zdrojům je však mnohem účinnější řešení. Více než 2/3 energie, kterou Altherma v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu a je zdarma. Systém Altherma pracuje až do teplot -20°C, takže je schopný dodat veškeré teplo potřebné k vytopení objektu na komfortní teplotu. Všechna tepelná čerpadla vyžadují elektřinu pro přečerpání energie z nízké teploty na teplotu pro vytápění. Například Altherma může z 1 kW elektrického příkonu do objektu dodat 3,8 kW tepla.

 

Flexibilní využití, jednoduchá instalace
Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní „technologickou" místnost, a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje.

 

Komplexní řešení pro celoroční komfort
Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší tepié užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí vaše pohodlí po celý rok.

 

Pohled pod povrch
Altherma je Split systém stávající z venkovní jednotky a vnitřního takzvaného hydroboxu, který lze napojit na všechny běžné nízkoteplotní radiátory a podlahové vytápěcí systémy.

 

Venkovní jednotka
Venkovní jednotka odčerpává nízkoteplotní energii z okolního vzduchu - energii, která je zadarmo - a zvýší její teplotu. Hodnotnější energie je poté převedena prostřednictvím chladivového okruhu do vnitřního hydroboxu.

 

 

Vnitřní hydrobox
Vnitřní hydrobox převádí tepelnou energii z chladiva do vody, která obíhá radiátory ústředního vytápění, podlahovým topením a zásobníkem na teplou užitkovou vodu. Ve verzi hydroboxu s funkcí topení a chlazení se chladicího účinku dosahuje cirkulací ochlazené vody na 7 °C přes jednotky fan-coil. Systém Altherma může poskytnout i částečné chlazení prostřednictvím podlahového okruhu nebo radiátorů tím, že omezí minimáíní teplotu chladicí vody. Příprava teplé užitkové vody je zajištěna automatickým přepínáním mezi režimem chlazení/topení a režimem TUV.

 

Zásobník na teplou vodu (volitelná výbava)
Pro pokrytí potřeby teplé užitkové vody je k dispozici speciální nerezový zásobník zkonstruovaný pro využití a udržení nejvyšší možné energetické účinnosti, kterou systém Altherma nabízí. Kombinace elektrického ohřívače v horní části zásobníku s výměníkem tepelného čerpadla v dolní části zásobníku zajišťuje nejnižší možnou spotřebu energie a přitom rychlý ohřev vody. Navíc vestavěná funkce ohřívá vodu v zásobníku nad 70 °C minimálně jednou týdně z preventivních hygienických důvodů.

 

Ovládání systému
Ovládání systému a ovladač pro uživatele jsou obsaženy v hydroboxu. Obsahuje týdenní program, který umožňuje řízení teploty podle požadavků uživatele. Díky němu lze naprogramovat požadované vnitřní teploty v průběhu každého dne v týdnu, takže lze například snížit teplotu v noci nebo během dne, a naopak ji zvýšit ráno pro příjemné probuzení a odpoledne před příchodem domů. Pohodlí uživatele je tak vždy zajištěno, ať jsou jeho preference jakékoliv. Přidáním běžných termostatů lze regulovat teplotu a úroveň komfortu v jednotlivých místnostech, kde je to potřeba.

 

Flexibilní konfigurace
Althermu lze využívat ve 3 konfiguracích -jako monoenergetický, monovalentníabiva-lentní systém - a optimalizovat tím poměr mezi investičmmi a provozními náklady a rozšířit paletu typů projektů, kde lze Althermu využít. Profesionální instalační firmy Daikin poskytnou detailní popis, jak lze každou konfiguraci využít u daného objektu.
Navíc k těmto konfiguracím lze Althermu kombinovat s dalšími obnovitelnými zdroji energie, jako jsou například solární panely pro ohřev teplé vody.

 

Monoergetický systém Altherma
Tepelné čerpadlo pokrývá 90-95% roční potřeby tepla. Zbývajících 5-10 % pokrývá záložní elektrický dohřívač. Dlouhodobé zkušeností doporučují tepelné čerpadlo volit tak, aby pokrývalo 60 % tepelných ztrát v nejchladnějších dnech. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít systém Altherma v monoener-getické konfiguraci, protože má optimální poměr mezi investičními a provozními náklady.

 

Monovalentní systém Altherma
Tepelné čerpadlo pokrývá 100 % tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Toto řešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční náklady mohou být vyšší, ale spotřeba energie je ze všech tří variant nejnižší.

 

Bivalentní systém Altherma
Bivalentní systém kombinuje dva nezávislé zdroje tepla - tepelné čerpadlo a kotel na fosilní paliva. Bivalentní systém se vyskytuje ve dvou variantách: v sériovém zapojení6 a v paralelním zapojení. V sériovém zapojení je kotel dimenzován na pouhé pokrytí špiček potřeby tepla, v paralelním zapojení je dimenzován k pokrytí veškerých tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Paralelní bivalentní zapojení se doporučuje pro objekty se stávajícím systémem vytápění, kdy řešení s Althermou snižuje spotřebu energie.

 

Altherma - tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo Altherma je nejnovější řešení na dnešní a budoucí problémy spojené s klasickými systémy vytápění, zejména vysoké ceny energií a nepřípustné dopady na životní prostředí.

 

Výhody Althermy

 

Cenově efektivní alternativa kotlů na fosilní paliva
Altherma je zcela srovnatelnou alternativou konvenčních kotlů na fosilní paliva (na zemní plyn, uhlí) a optimálně využívá přirozených vlastností technologie tepelných čerpadel: čistoty, spolehlivosti a nízkých nároků na údržbu.

 

Nízké náklady na energii a nízké emise C02
Klasická paliva začínají být pomalu hůře dostupná a jsou čím dál dražší. S rostoucími cenami se jako nejpřitažlivější systém vytápění využívající obnovitelné zdroje jeví tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii zdarma obsaženou ve venkovním vzduchu a je tak minimálně třikrát účinnější než kotel na fosilní paliva. Výsledkem je nízká spotřeba primárních energií a žádné přímé emise CO2.

 

Snadná instalace
Kompaktní venkovní jednotka může být umístěna kdekoliv a nevyžaduje žádné vrty nebo povrchové úpravy pozemku pro získávání tepla. Vnitřní hydrobox nevyžaduje zvláštní „technologickou" místnost ani dodatečnou infrastrukturu jako například komín, zásobníky na palivo, přívod čerstvého vzduchu nebo přípojku na plyn. Althermu lze napojit na běžné nízkoteplotní radiátory a systémy podlahového vytápění a lze ji nastavit tak, aby optimálně vyhovovala jak novým stavbám, tak rekonstruovaným objektům.

 

Komplexní řešení pro celoroční komfort
Altherma je zkonstruována tak, aby zajistila vaši celoroční potřebu teplé užitkové vody a lze ji zvolit i s funkcí chlazení pro horké letní období. Využití pokrokové invertorové technologie Daikin a řízení s plovoucí nastavenou teplotou zajišťuje přesnou a stabilní teplotu uvnitř objektu v kterémkoliv ročním období a snižuje spotřebu energie na minimum.Související soubor: Cenik_Daikin_Altherma_2008_final_v_cestine.pdf